Ustanovitelj, Občina Krško, je dolžna zagotoviti brezplačen prevoz za učence šole, ki imajo stalno prebivališče oddaljeno od šole več kot 4 km. V šolo se lahko vozijo tudi učenci, ki so oddaljeni manj kot 4 km od šole, če je Svet za preventivo in vzgojo Občine Krško izdal sklep, da je njihova pot do šole označena kot bolj nevarna. Vozači so dolžni obiskovati varstvo vozačev. Za vse učence, ki se v šolo vozijo, je organizirano varstvo vozačev po končanem pouku do 14.00 v učilnici B8. V tem času učenci pojedo kosilo, napišejo domače naloge ali opravijo druge šolske obveznosti.

VOZNI RED ZA AVTOBUS

DOBROVA – ŠEDEM – RAVNE – SENOVO

POSTAJEZJUTRAJPO POUKU
DOBROVA6.30 
ŠEDEM6.45 
RAVNE6.50 
SENOVO7.0014.15
SENOVO Dodatna vožnja: Šedem – Reštanj – Mali Kamen 13.05

ZG. REŠTANJ – REŠTANJ – BELO – MALI KAMEN – SENOVO

POSTAJEZJUTRAJPO POUKU
ZG. REŠTANJ7.05 
REŠTANJ7.07 
BELO7.08 
MALI KAMEN (MINA)7.12 
MALI KAMEN (VRH)7.14 
SENOVO7.2513.55
SENOVO Dodatna vožnja: Šedem – Reštanj – Mali Kamen 13.05

Iz Gorenjega Leskovca, Brezja pri Dovškem, Zaloga, z Lošc, s Prebkovja in s Švarča se letos v šolo vozijo učenci s šolskima kombijema po sledečem voznem redu:

1. KOMBI

GOR. LESKOVEC – BREZJE PRI DOVŠKEM – SENOVO

Smer vožnjeOdhod kombija (zjutraj)Odhod kombija (po pouku)
GOR. LESKOVEC6.45 
BREZJE (VRH) – BREZJE7.10 
SENOVO 13.05 in 13.55

2. KOMBI

Smer vožnjeOdhod kombija (zjutraj)Odhod kombija (po pouku)
Zalog, Ložce, Prebkovje (1. skupina)6.2514.05 oz.14.30
Ložce, Prebkovje (2. skupina)6.50 13.00, 14.05
Švarč – Okrog7.1014.30 oz. po potrebi 14.45
  Dodatna vožnja: Ložce – Prebkovje 12.30

Vožnje kombija bomo prilagajali dejavnostim učencev/učenk.

NAČRT VARNIH ŠOLSKIH POTI