Sajenje drevesa v sklopu kampanje ENO posadimo drevo ob 100 letnici šolstva na Senovem 

7. novembra smo v sklopu kampanje ENO: Sadi in skrbi za mir posadili dve drevesi. Na manjkajoči mesti v sadovnjaku smo posadili jablani, ki nam jih je prijazno poklonil Kozjanski park. Dogodku so prisostvovali učenci naše šole, ravnatelj g. Andrej Lenartič, in učitelji, povabili pa smo tudi  predsednika sveta KS Senovo g. Davida Vižintina. Iz Kozjanskega parka sta se nam pridružila direktorica ga. Valerija Slemenšek in višji naravovarstveni svetovalec g. Adrijan Černelč.  

Zbrali smo se v sadovnjaku, kjer smo ob krajšem kulturnem program, nagovoru g. Vižintina, g. Lenartiča posadili drevo. G. Černelč iz Kozjanskega parka nam je povedal nekaj o sortah jablan Dolenjska voščenka in Zvezdasto jabolko, ki smo ju ta dan posadili. Potem je vodil sajenje dreves in poskrbel, da bodo prav vsi navzoči vedeli kako posaditi drevo. Pri tem so mu izdatno pomagali učenci: pripravljali so zemljo, primerno pognojili, postavili sadiko v jamo, ji zagotovili oporo, jo privezali, previdno zagrnili z zemljo, izdatno zalili in označili s tablico, ki bo govorila o sorti drevesa in namenu sajenja. 

Sajenje dreves je del svetovne kampanje sajenja dreves, v kateri naša šola sodeluje že vrsto let. Mednarodni dan miru je bil izbran za prvi dan sajenja dreves ENO in od takrat se je sajenju drevesa priključilo že več kot 200 šol po vsem svetu.  

Tema letošnjega sajenja dreves je: Sadi in skrbi za mir. S sajenjem dreves in skrbjo za njih prispevamo k bolj zelenemu, mirnemu in trajnostnemu svetu. Sajenje dreves je konkretno dejanje za okolje. Tako kot drevesa potrebujejo skrb, da preživijo in rastejo, moramo mi negovati svoja prijateljstva. Svet zdaj bolj, kot kdaj koli prej, potrebuje mir. Drevo je simbol. Spomni nas na naravo in pomembnost varovanja podnebja in okolja in nenazadnje simbolizira naše sodelovanje med šolami in skupnostmi po vsem svetu.